VNG Cloud cung cấp những dịch vụ và giải pháp Điện toán đám mây đạt tiêu chuẩn thế giới, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số. VNG Cloud hiện có nhiều sản phẩm đa dạng như vServer, vCDN, vStorage, vCloudcam, vCloudStack, vMeeting, vCloudDrive, vDB, Digital Workspace.

Trong năm 2020, VNG CLOUD được vinh dự là một trong bốn doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá dịch vụ Điện Toán Đám Mây của Bộ Thông Tin và Truyền Thông và trở thành thành viên nồng cốt Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam. VNG CLOUD luôn không ngừng cải tiến công nghệ và chất lượng phục vụ để đảm bảo cung cấp dịch vụ đến khách hàng đạt hiệu quả, tin cậy, bảo mật, liên tục, phương pháp bảo mật kiểm soát và bảo vệ ở mức cao nhất.